МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

НАВИГАЦИЯ:

МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

Информационна среща

На 20 август 2015 г. от 10:30 ч. в конферентната зала на СПА хотел „Медите”, гр. Сандански, СНЦ „Местна инициативна група – МИГ Сандански“ се проведе Информационна среща за населението и социално–икономическите партньори за приключване прилагането на Стратегията за местно развитие на МИГ Сандански.

More info
 

Изпълнени проекти по СМР

Приключиха строително – монтажните работи по изграждане на ул. „Иван Козарев“в с.Дамяница, община Сандански. Строителните дейности включваха предварително почистване, полагане на нови бетонови бордюри, полагане на асфалтобетон и др., в изпълнение на Договор за предоставяне на БФП № 47/3/3221474/ 11.02.2015 г. на стойност 97 101,22 лева, с бенефициент община Сандански, по мярка 4.1 от Стратегията за местно развитие на МИГ Сандански, с размер на субсидията: 100%.

 

Изпълнени проекти по СМР

Приключиха строително – монтажните работи по изграждане на ул. „9-ти май“в с.Левуново, община Сандански. Строителните дейности включваха предварително почистване, полагане на нови бетонови бордюри, полагане на асфалтобетон и др., в изпълнение на Договор за предоставяне на БФП № 47/3/3221473/ 03.02.2015 г. на стойност 99 050 лева, с бенефициент община Сандански, по мярка 4.1 от Стратегията за местно развитие на МИГ Сандански, с размер на субсидията: 100%.

   

Информационна среща на екипа с Управителния съвет по реализиране на СМР

На 27.07.2015 год. от 10.00 ч. в гр.Сандански, конферентна зала на адрес: бул. Свобода №20, ет.1, се проведе „Информационна среща на екипа с Управителния съвет по реализиране на СМР“. Информационната среща се провежда в изпълнение на заложените дейности за 2015 година в изпълнение на Договор № РД 50-90/13.06.2012 год. за предоставяне на финансова помощ по мярка «Прилагане на стратегии за местно развитие» и по мярка «Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година.

На срещата бяха разгледани и обсъдени изпълнени и предстоящи дейностите от СМР, свързани с:

  • Информация относно етапа на изпълнение на договорите за БФП между ДФ “Земеделие“, МИГ Сандански и бенефициенти;
  • Обсъждане на дейности за придобиване на умения и постигане на обществена активност за 2015 г. на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група – МИГ Сандански“, изпълнени от последната среща на УС до настоящия момент;
  • Дискусия във връзка с предстоящи дейности по придобиване на умения и постигане на обществена активност за месец август 2015 г. на МИГ Сандански:
  • Информационна среща, организирана и проведена за населението и социално-икономическите партньори за приключване прилагането на Стратегията за местно развитие;
  • Информационна среща на екипа с УС;
  • Организиране на обучение (екипа и партньори) - по приключване прилагането на стратегията;
  • Публикуване на 5 бр. покани и информация за събития в преса;
  • Отпечатване на двуезична брошура за прилагането на СМР;
  • Реализиране на 1 брой радио-предаване и реклама в местно радио;
  • Отпечатване на каталог с изпълнени проекти към СМР на МИГ Сандански.

 

 

Изпълнени проекти по СМР

Бенефициентите на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” успешно приключват изпълнението на сключените тристранни договори по мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от ПРСР 2007-2013 г., подкрепени от Европейския Земеделски Фонд за Развитие на Селските Райони.

Бенефициент: Община Сандански. Договор за предоставяне на БФП № 47/3/3211499/17.02.2015 г. Проект “Изграждане на лятна читалня в Градския парк на Сандански”, мярка 321 от СМР. Обща стойност на проекта: 32 629,30 лв. лв., размер на субсидията: 100%. Предстои подаване на искане за окончателно плащане.

   

Страница 5 от 18


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140
Български (България)English (United Kingdom)

За община Сандански

Слайдшоу

Профил на купувача


Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109