МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

НАВИГАЦИЯ:

Обмяна на опит

Успешни практики по подхода Лидер

Е-мейл Печат ПДФ

На 25 и 26 октомври 2012 г. се проведе обучителен курс за Успешни практики по подхода ЛИДЕР на територията на България, във връзка с необходимост от подобряване на уменията на екипа за усвояване на новаторски подходи, обмяна на опит в мотивиране, обединяване и реализиране на успешни проекти на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”. Екипът на МИГ Сандански посети „Местна инициативна група Разлог”, гр. Разлог, където двата екипа обсъдиха трудностите и предизвикателствата по време на текущото изпълнение на стратегиите си за местно развитие. Успешната практика се проведе във връзка с изпълнение на Договор № РД 50-90/ 13.06.2012 г. за предоставяне на финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие” и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 година. По време на посещението си в МИГ Разлог, МИГ Сандански взе участие и в организиран от Министерството на Земеделието и храните и Програма за развитие на селските райони Информационен семинар за „Представяне на добри практики за прилагането на мерките по Ос 4 ЛИДЕР”, в Конферентната зала на комплекс “Катарино”. Изпълнителният директор и експерта от МИГ Разлог представиха Стратегията за местно развитие, информация на потенциални кандидати на МИГ Разлог, входираните проекти, както и проблемите и предизвикателствата пред екипа на сдружението.

Последна промяна ( Петък, 09 Ноември 2012 07:58 )
 

Успешни практики по подхода Лидер

Е-мейл Печат ПДФ

На 28 и 29 Август 2012 г. екипа на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ посети Местна инициативна група „Панагюрище, Стрелча и Лесичево“, град Панагюрище. Обучителния курс бе в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-90/ 13.06.2012 г.  по ПРСР 2007 – 2013 г. в изпълнение на дейност от  одобрената Стратегия за местно развитие на МИГ Сандански. На срещата за обмяна на опит екипите на двете местни инициативни групи обсъдиха текущото изпълнение на Стратегиите си за местно развитие и възможности за кандидатстване по различни програми със съвместен проект.

Последна промяна ( Петък, 02 Ноември 2012 09:22 )
 

Обмяна на опит

Е-мейл Печат ПДФ

Изпълни се Дейност 4, Задача 2 „Организиране и провеждане на второ учебно посещение за представители на потенциалните местни инициативни групи за придобиване на практически знания как се разработва стратегията за местно развитие в област Драма, Гърция” по проект № 431-2-03-45 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Сандански”.

Гърция

Делегацията от община Сандански включваше членовете на Управителния съвет на сдружението, членове от екипа по проекта и експерти от отдел „Евроинтеграция” към общинска администрация Сандански. От 16 до 19 май 2011 г. те посетиха град Драма, област Драма, Гърция, където бяха посрещнати от кмета на града, България в област Верона, както и от представители на Местна инициативна група Алтамарка. Целта на посещението беше да се придобият знания и опит, които да подпомогнат разработването на Стратегията за местно развитие; да се получат знания, които да подпомогнат разпределението на бюджета, начина на избор и администриране на проектите; да се проучат възможности за сътрудничество по международни проекти с МИГ от Италия. В рамките на тридневното посещение, любезните домакини предоставиха полезна информация за МИГ Алтамарка и отговориха на въпросите на българската делегация.

По този начин успешно се реализира поредната стъпка от изпълнението на проект № 431-2-03-45 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Сандански”.

Реализира се поредната дейност по проект № 431-2-03-45 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Сандански” - „Организиране и провеждане на второ учебно посещение за представители на потенциалните местни инициативни групи за придобиване на практически знания как се разработва стратегията за местно развитие в област Драма, Гърция”.

Италия

Делегацията от община Сандански включваше членове на Управителния съвет на „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”, членове от екипа по проекта и експерти от отдел „Евроинтеграция” към общинска администрация Сандански. От 16 до 19 май 2011 г. те посетиха град Драма, Гърция, където бяха посрещнати от кмета на град Драма г-н Кирякос Харакидис и Генералния директор на агенцията за развитие на град Драма (МИГ Драма) г-н Манолис Хадзупулос, както и от останалите представители на Местна инициативна група Драма. Целта на посещението бе да се придобият знания и опит, които да подпомогнат разработването на Стратегията за местно развитие; да се получат знания, които да подпомогнат разпределението на бюджета, начина на избор и администриране на проектите; да се проучат възможности за сътрудничество по международни проекти с МИГ от Гърция. В рамките на четиридневното посещение домакините предоставиха полезна информация за МИГ Драма и отговориха на въпросите на българската делегация. В рамките на учебното посещение бяха посетени обекти, реализирани по подхода ЛИДЕР.

Последна промяна ( Вторник, 16 Октомври 2012 06:54 )
 
Български (България)English (United Kingdom)

За община Сандански

Слайдшоу

Профил на купувача


Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109