МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

НАВИГАЦИЯ:

Актуални процедури

Мярка 321 – Основни услуги за населението и икономиката в селските райони

Е-мейл Печат ПДФ

Финансова помощ е предназначена за: Община Сандански, юридически лица с нестопанска цел, читалища.

продължава>
 

Мярка 323 – Опазване и подобряване на селското наследство

Е-мейл Печат ПДФ

Финансова помощ е предназначена за: Община Сандански и юридически лица с нестопанска цел и читалища, които имат седалище на територията на община  Сандански.

продължава>
 

Мярка 322 – Обновяване и развитие на населените места

Е-мейл Печат ПДФ

Финансова помощ е предназначена за: Община Сандански, юридически лица с нестопанска цел, читалища, местни поделения на вероизповедания и граждански сдружения на юридически и физически лица, основани с цел обновяване на фасадите на частни сгради и прилежащите им пространства.

продължава>
 

Мярка 313 – Насърчаване на туристическите дейности

Е-мейл Печат ПДФ

Финансовата помощ е предназначена за: Община Сандански, юридически лица с нестопанска цел.

продължава>
 

Мярка 312 – Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия

Е-мейл Печат ПДФ

Финансовата помощ е предназначена за: микропредприятия, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите, които не са регистрирани като земеделски производители.

продължава>
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140
Страница 1 от 2

Профил на купувача


Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109