МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

НАВИГАЦИЯ:

Резултати

Е-мейл Печат ПДФ

Постигнати  резултати от изпълнението на проекта

Резултат Количество Обхванати
младежи жени
1 2 3 4
Брой  проведени обучения на местни лидери 4 32 26
Брой  обучения по създаване  на стратегия за местно развитие 5 87 39
Брой  обучения на персонала  на потенциалната МИГ 2 8 11
Брой  проведени информационни  инициативи/събития 12 118 65
Брой  работни срещи 14 - -
Брой  на участниците в  изпълняващи/присъстващи  на работните срещи 97 78 46
Брой  обучени лица 300 200 120
Брой  на населението обхванато  от информационните събития 7825 3800
Брой  населени места обхванати  от дейностите 9 - -
Изготвена местна стратегия  за развитие 1 - -
Регистрирана  МИГ 1 - -
Формуляр  за кандидатстване за мярка 4.1 – изготвен и предаден 1 - -
Брой  създадени работни  места и/или поддържани 4 2 4

Други резултати

 • Издадени 2 500бр. брошури;
 • Издадени 1 000бр. плакати – покани;
 • Отпечатани 1 000бр. Стратегии за местно развитие;
 • Изготвен интернет сайт
 • Изготвени 3 информационни табла;
 • Изготвени 3 обозначителни табели;
 • Изработени 2 бр. филми – за резултатите постигнати от проведените срещи-семинари по малките населени места за събиране на идеи за включването им в Стратегията за местно развитие и филм от проведено представително проучване на нагласите, тоговността и информираността на населението за подхода ЛИДЕР;
 • Проведени проучвания на природните ресурси;
 • Проведено социално-икономическо проучване;
 • Проведено представително проучване на нагласите, готовността и информираността на населението за подхода ЛИДЕР;
 • Излъчени 200 броя радио съобщения в местни радиа;
 • Излъчени 50 съобщения по местните кабелни телевизии;
 • Публикувани 70 броя материала в местната преса
 • Публикувани 100 броя материала в местни интернет сайтове, сайта на проекта и сайта на общината;
 • Подготвен формуляр за предложения и идеи за включване в Стратегията за местно развитие;
 • Изготвена база данни;
 • Подготвен формуляр за кандидатстване за одобрение на МИГ и финансиране на Стратегията за местно развитие;
 • Осъществени учебни посещение – 2бр.
 

Профил на купувача


Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109