МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

НАВИГАЦИЯ:

Анализи

Е-мейл Печат ПДФ

Местонахождение и обща характеристика

Ползите, които хората получават от природата са познати с понятието екосистемни услуги. Най - общо казано те са свързани както с материалните услуги, а именно – всички продукти, произхождащи от екосистемите, например храни, влакна, горива, билки и медицински растения, генетичен материал, питейна вода, така и с регулиращите услуги – способността на екосистемите да регулират важни естествени природни процеси като: регулиране на климата, на качеството и количеството на водите.

Важно е мястото и на културните услуги – нематериални ползи от екосистемите като естетичната и развлекателна стойност на пейзажа.

В днешно време гледаме по различен начин на натиска върху околната среда, свързан с експлоатацията на природните ресурси. Той не е изцяло непроменлив или ограничен на географски принцип. Общото за него е, че като цяло е пряк или косвен резултат от човешката дейност. Нашите модели на производство, търговия и потребление са изключително силни двигатели, които едновременно определят обществото ни и начина на живот, качеството на живота и на околната среда. Днес чрез дейността си ние често експлоатираме природните ресурси, оказвайки влияние върху способността на екосистемите да ни предоставят своите полезни услуги. Селското и горското стопанство, риболовът, и дори туризмът могат да се окажат трудни за „ преглъщане” от страна на екосистемите. С прекомерната си дейност ние въздействаме върху качеството на въздуха, процесите на пречистване на водите, контрола на наводненията, както и върху климата на Земята. За това опазването на българската природа, развитието на биологичното земеделие, гарантирането на правата на българските потребители и създаването на възможност за достоен труд на българските фермери трябва да бъде в основата на всяка програмна разработка, в основата на всяка интервенция, свързана с природата. Дължим го на бъдещите поколения.

Пълните анализи може да прочетете в прикачените към статията файлове:

 
Български (България)English (United Kingdom)

За община Сандански

Слайдшоу

Профил на купувача


Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109