МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

НАВИГАЦИЯ:

МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

Изпълнени проекти по СМР

Бенефициентите на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” успешно приключват изпълнението на сключените тристранни договори по мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от ПРСР 2007-2013 г., подкрепени от Европейския Земеделски Фонд за Развитие на Селските Райони.

Бенефициент: Община Сандански. Договор за предоставяне на БФП № 47/3/3220927/05.08.2014 г. Проект “Да върнем усмивките на жителите на селото ни и най-вече на децата на с. Плоски, община Сандански”, мярка 322 от СМР. Обща стойност на проекта: 68 823.75 лв., размер на субсидията: 100%.

 

Изпълнени проекти по СМР

Бенефициентите на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” успешно приключват изпълнението на сключените тристранни договори по мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от ПРСР 2007-2013 г., подкрепени от Европейския Земеделски Фонд за Развитие на Селските Райони.

Бенефициент: „Див Инвест“ ЕООД. Договор за предоставяне на БФП № 47/3/3121076/ 15.10.2014 г. Проект „Къща за гости в село Лиляново”, мярка 312 от СМР. Обща стойност на проекта: 92 738.02 лв. , размер на субсидията: 64 916.62 (70%). Подадено е искане за окончателно плащане.

 

 

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

„Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа,

Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”, със седалище бул. „Свобода” № 20, ет. 1, град Сандански, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 02.10.2015 г. /петък/, от 17:10 ч., в конферентната зала, находяща се на адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 20, ет. 1, при следния дневен ред:

  1. Регистрация на членовете на Общото събрание;
  2. Избор на председател и секретар-протоколист;
  3. Приемане на дневен ред;
  4. Разглеждане, обсъждане и одобряване на доклад от Изпълнителния директор на Сдружението относно окончателното приключване на Договор № РД 50-90/ 13.06.2012 г. за предоставяне на финансова помощ по мярка «Прилагане на стратегии за местно развитие» и по мярка «Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година.
  5. Разглеждане, обсъждане и приемане на Доклад за дейността на сдружението за периода 01.01.2015 г. – 30.09.2015 г.;
  6. Разглеждане и гласуване на други предложения.

Писмени материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание, са на разположение в офиса на МИГ Сандански на горепосочения адрес.

Каним Ви да присъствате на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 30 от Устава на сдружението, събранието ще се проведе на същия ден в 18:10 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Андон Тотев

Председател на УС

„Местна инициативна група

Сандански – МИГ Сандански”

   

Информационна среща на екипа с Управителния съвет по реализиране на СМР

На 24.08.2015 год. от 10.00 ч. в в гр.Сандански, конферентна зала на адрес: бул. Свобода №20, ет.1 се проведе „Информационна среща на екипа с Управителния съвет по реализиране на СМР“. Информационнната среща се провежда в изпълнение на заложените дейности за 2015 година в изпълнение на Договор № РД 50-90/13.06.2012 год. за предоставяне на финансова помощ по мярка «Прилагане на стратегии за местно развитие» и по мярка «Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година.

More info
 

Обучение на екипа и партньори

На 21 август 2015 г. в конферентната зала на СПА хотел „Медите”, гр. Сандански Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” проведе обучение на екипа и партньори на тема “Приключване прилагането на СМР на МИГ Сандански”.

More info
   

Страница 4 от 18


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140
Български (България)English (United Kingdom)

За община Сандански

Слайдшоу

Профил на купувача


Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109