МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

НАВИГАЦИЯ:

МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

Изпълнени проекти по СМР

Бенефициентите на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” успешно приключват изпълнението на сключените тристранни договори по мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от ПРСР 2007-2013 г., подкрепени от ЕЗФРСР.

More info
 

Информационна среща на екипа с Управителния съвет по реализиране на СМР - 26.06.2015 г.

 

 

 

На 26.06.2015 год. от 10.00 ч. в гр.Сандански, конферентна зала на адрес: бул. Свобода №20, ет.1, се проведе „Информационна среща на екипа с Управителния съвет по реализиране на СМР“. Информационната среща се провежда в изпълнение на заложените дейности за 2015 година в изпълнение на Договор № РД 50-90/13.06.2012 год. за предоставяне на финансова помощ по мярка «Прилагане на стратегии за местно развитие» и по мярка «Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година.

More info
 

Успешна практика по подхода ЛИДЕР на територията на МИГ в страна, членка на ЕС за екипа и членове от УС и ОС – 15-17 юни 2015 г.

 

 

 

 

Във връзка с изпълнение на дейност „Успешна практика по подхода ЛИДЕР на територията на МИГ в страна, членка на ЕС за екипа и членове от УС и ОС“, в периода 15 - 17 юни 2015 г. представители на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” посетиха своите колеги от МИГ Лаура , гр. Биоград на Мору , Хърватия. Мероприятието бе част от дейностите за придобиване на умения и постигане на обществена активност, заложени в бюджета на МИГ Сандански за 2015 г. В него участие взеха екипите на двете МИГ и членове на Управителния съвет и Общото събрание.

More info
   

Информационна среща на екипа с Управителния съвет по реализиране на СМР“ -28.05.2015 г.

 

 

 

На 28.05.2015 год. от 10.00 ч. в  гр. Сандански, конферентна зала на адрес: бул. Свобода №20, ет.1 се проведе „Информационна среща на екипа с Управителния съвет по реализиране на СМР“. Информационната среща се провежда в изпълнение на заложените дейности за 2015 година в изпълнение на Договор № РД 50-90/13.06.2012 год. за предоставяне на финансова помощ по мярка «Прилагане на стратегии за местно развитие» и по мярка «Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година.

More info
 

ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ НА 27.05.2015 г.

 

 

На 27 май 2015 г. от 10:00 ч. в конферентната зала на СПА хотел „Медите”, гр. Сандански, се състоя еднодневно обучение на местни лидери на тема „Изпълнение и отчитане на проекти по СМР”. В мероприятието взеха участие представители на бенефициенти на МИГ и представители на бизнеса от територията на МИГ Сандански.

More info
   

Страница 9 от 18


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/migsanda/public_html/old2015/templates/ja_tube/html/pagination.php on line 140
Български (България)English (United Kingdom)

За община Сандански

Слайдшоу

Профил на купувача


Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109