МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

НАВИГАЦИЯ:

График

Е-мейл Печат ПДФ

График  за изпълнението на дейностите по проекта

№ по ред ДЕЙНОСТ МЕСЕЦИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Дейност 1
1 - Задача 1 Х Х Х Х Х Х
2 - Задача 2 Х Х Х Х Х Х
3 - Задача 3 Х Х Х Х Х Х
4 - Задача 4 Х Х Х Х Х Х Х Х
5 - Задача 5 Х Х Х Х Х Х
Дейност 2
6 - Задача 1 Х Х Х Х Х Х Х Х
7 - Задача 2 Х Х
8 - Задача 3 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
9 - Задача 4 Х Х
10 - Задача 5 Х Х
11 - Задача 6 Х Х Х Х Х
12 - Задача 7 Х Х Х
Дейност 3
13 - Задача 1 Х
14 - Задача 2 Х Х Х Х Х
15 - Задача 3 Х Х Х Х Х
Дейност 4
16 - Задача 1 Х Х
17 - Задача 2 Х Х
Дейност 5
18 - Задача 1 Х Х Х Х Х Х
19 - Задача 2 Х Х Х Х Х Х Х Х Х
20 - Задача 3 Х Х Х Х Х
21 - Задача 4 Х Х Х
Дейност 6
22 - Задача 1 Х Х Х Х Х Х
23 - Задача 2 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
24 - Задача 3 Х Х Х Х Х
Дейност 7
25 - Задача 1 Х Х Х Х Х Х Х Х Х
26 - Задача 2 Х Х
27 - Задача 3 Х Х Х
28 - Задача 4 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
29 - Задача 5 Х Х
30 - Задача 6 Х Х
31 - Задача 7 Х Х Х Х Х
Дейност 8
32 - Задача 1 Х Х Х Х Х Х Х
 

Профил на купувача


Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109