Решения на Управителния съвет за 2021

Решение № 307 от 14.01.2021 г.

Решение № 308 от 22.01.2021 г.

Решение № 309 от 25.01.2021 г.

Решение № 310 от 26.01.2021 г

Решение № 311 от 02.02.2021 г.

Решение № 312 от 11.02.2021 г.

Решение № 313 от 12.02.2021 г.

Решение № 314 от 15.02.2021 г.

Решение № 315 от 17.02.2021 г.

Решение № 316 от 23.02.2021 г.

Решение № 317 от 24.02.2021 г.

Решение № 318 от 05.03.2021 г.

Решение № 319 от 08.03.2021 г.

Решение № 320 от 22.03.2021 г.

Решение № 321 от 23.03.2021 г.

Решение № 322 от 01.04.2021 г.

Решение № 323 от 08.04.2021 г.

Решение 324 от 10.05.2021г.

Решение 325 от 11.05.2021г.

Решение 326 от 13.05.2021г.

Решение 327 от 25.05.2021г.

Решение 328 от 26.05.2021г.

Решение 329 от 14.06.2021г.