Решения на Управителния съвет за 2019

Решение № 251 от 03.01.2019 г.

Решение № 252 от 04.01.2019 г.

Решение № 253 от 07.01.2019 г.

Решение № 254 от 11.01.2019 г.

Решение № 255 от 15.01.2019 г.

Решение № 256 от 18.01.2019 г.

Решение № 257 от 21.01.2019 г.

Решение № 258 от 21.01.2019 г.

Решение № 259 от 31.01.2019 г.

Решение № 260 от 14.02.2019 г.

Решение № 261 от 15.02.2019 г.

Решение № 262 от 26.02.2019 г.

Решение № 263 от 27.02.2019 г.

Решение № 264 от 02.04.2019 г.

Решение № 265 от 15.04.2019 г.

Решение № 266 от 16.04.2019 г.

Решение № 267 от 24.04.2019 г.

Решение № 268 от 09.05.2019 г.

Решение № 269 от 04.06.2019 г.

Решение № 270 от 15.07.2019 г.

Решение № 271 от 20.09.2019 г.

Решение № 272 от 07.10.2019 г.

Решение № 273 от 07.10.2019 г.

Решение 274 от 13.12.2019г.