Решения на Общото събрание за 2021

Решение № 164 от 11.02.2021 

Решение № 165 от 11.02.2021 г.

Решение № 166 от 11.02.2021 г.

Решение № 167 от 11.02.2021 г.

Решение № 168 от 11.02.2021 г.

Решение № 169 от 11.02.2021 г.

Решение № 170 от 11.02.2021 г.

Решение № 171 от 11.02.2021 

Решение 172 от 26.05.2021г.