Решения на Общото събрание за 2019

Решение № 159 от 29.01.2019 г.

Решение 160 от 17.10.2019г.