Протоколи на Управителния съвет за 2020

Протокол № 131 от 08.01.2020 г.

Протокол № 132 от 17.01.2020 г.

Протокол № 133 от 10.02.2020 г.

Протокол № 134 от 11.02.2020 г.

Протокол № 135 от 11.02.2020 г.

Протокол № 136 от 12.02.2020 г.

Протокол № 137 от 20.02.2020 г.

Протокол № 138 от 10.03.2020 г.

Протокол № 139 от 30.03.2020 г.

Протокол № 140 от 16.04.2020 г.

Протокол № 141 от 21.04.2020 г.

Протокол № 142 от 29.04.2020 г.

Протокол № 143 от 01.06.2020 г.

Протокол № 144 от 08.06.2020 г.

Протокол № 145 от 12.06.2020 г.

Протокол № 146 от 15.06.2020 г.

Протокол № 147 от 09.07.2020 г.

Протокол № 148 от 16.07.2020 г.

Протокол № 149 от 21.07.2020 г.

Протокол № 150 от 23.07.2020 г.

Протокол № 151 от 04.08.2020 г.

Протокол № 152 от 20.08.2020 г.

Протокол № 153 от 03.09.2020 г.

Протокол № 154 от 08.09.2020 г.

Протокол № 155 от 09.09.2020 г.

Протокол № 156 от 14.09.2020 г.

Протокол № 157 от 14.09.2020 г.

Протокол № 158 от 18.09.2020 г.

Протокол № 159 от 28.09.2020 г.

Протокол № 160 от 19.10.2020 г.

Протокол № 161 от 28.10.2020 г.

Протокол № 162 от 09.12.2020 г.