Протоколи на общото събрание за 2019

Протокол № 29 от 29.01.2019 г.

Протокол 30 от 17.10.2019г.