Управителен съвет

Списък на членовете на колективния управителен орган на СНЦ „Местна инициативна група – МИГ Сандански“

Наименование на Публично лице/ЮЛ

Две имена на ФЛ

Седалище и адрес на управление/

Постоянен адрес

Сектор Заинтересована страна Представляващ
1.     1 Община Сандански бул. „Свобода“ 14, гр. Сандански 2800 Публичен Община – местна власт Кирил Котев
2. „Шестака” ООД ул. „Мелник“ 42, гр. Мелник, общ. Сандански Стопански ТД в сферата на винопроизводството Митко Манолев
3. Атанас Белички ул. „Цар Симеон“ 14, гр. Сандански Стопански Свободна професия – Адвокат
4. Красимир Газев

 

ул. „Стадиона“ 37, с. Катунци, общ. Сандански Стопански Земеделски производител
5. Народно читалище „Отец Пайсий 1919” – Сандански ул. „Македония“ 53, гр. Сандански Нестопански Читалище Атанас Стоянов
6. СНЦ „ Плувен клуб „Сандански“ ул. „св. св. Кирил и Методий“ 5, гр. Сандански Нестопански Сдружение в областта на спорта Божидар Граматиков
7. Аспарух Коляшев

 

ул. „св. св. Козма и Дамян“ 5,

гр. Сандански

Нестопански  

Граждански сектор – физическо лице

ОБЩО ЧЛЕНОВЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН:  7 бр.

Представители на Публичен сектор – 1 бр., 14,28 %

Представители на Стопански сектор – 3 бр., 42,86 %

Представители на Нестопански сектор – 3 бр., 42,86 %