Управителен съвет

Актуализиран списък на членовете на колективния управителен орган на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански към 11.02.2021 г.

ОБЩО ЧЛЕНОВЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН:  5 бр.

Представители на Публичен сектор – 1 бр., 20,00 %

Представители на Стопански сектор – 2 бр., 40,00 %

Представители на Нестопански сектор – 2 бр., 40,00 %


Актуален списък на членовете на УС към 17.01.2020 г.

Актуален списък на членовете на УС

Списък на членовете на колективния управителен орган на СНЦ „Местна инициативна група – МИГ Сандански“