Управителен съвет

Списък на членовете на колективния управителен орган на СНЦ „Местна инициативна група – МИГ Сандански“

ОБЩО ЧЛЕНОВЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН:  7 бр.

Представители на Публичен сектор – 1 бр., 14,28 %

Представители на Стопански сектор – 3 бр., 42,86 %

Представители на Нестопански сектор – 3 бр., 42,86 %