• default-post-image

  Решения на Управителния съвет за 2017

  Решение №193 от 03.01.2017 г. Решение №194 от 13.01.2017 г. Решение №195 от 13.01.2017 г. Решение №196 от 13.01.2017 г.

 • default-post-image

  Протоколи на Управителния съвет за 2017

  Протокол №70 от 03.01.2017 г. Протокол №71 от 13.01.2017 г. Протокол №72 от 24.01.2017 г. Протокол №73 от 22.02.2017 г.

 • default-image

  СЪОБЩЕНИЕ

  До членовете на Общото събрание на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ Във връзка с чл. 17, т.