• IMG_20190527_135606

  Работно посещение в Република Италия

  В изпълнение на Административен договор № РД50-15/20.02.2019 г., за предоставяне на БФП по процедура № BG06RDNP001-19.085 за подбор на проекти

 • default-image

  Предварително проучване

  В изпълнение на Административен договор № РД50-15/20.02.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Подготвителен проект за транснационално

 • default-image

  Регистър на входирани проектни предложения

  Регистър на входирани проектни предложения