• page1-1

  САНДАНСКИ – ДРЕВНОСТ И СЪВРЕМИЕ!

  Филмът представя красотата, автентичността и бита на община Сандански – пазещ историята на нашето славно минало. Изработен е по проект

 • default-image

  Покана за свикване на Общо събрание

  Уважаеми дами и господа, Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, със седалище бул. „Свобода“ №20,

 • default-image

  Решения на Управителния съвет за 2018

  Решение №214 от 09.01.2018 г. Решение №215 от 22.01.2018 г. Решение №216 от 22.01.2018 г. Решение № 217 от 22.01.2018