• default-image

  Решения на Управителния съвет за 2019

  Решение № 251 от 03.01.2019 г. Решение № 252 от 04.01.2019 г. Решение № 253 от 07.01.2019 г. Решение №

 • default-image

  Протоколи на Управителния съвет за 2019

  Протокол № 108 от 03.01.2019 г. Протокол № 109 от 04.01.2019 г. Протокол № 110 от 07.01.2019 г. Протокол №

 • default-image

  Покана за свикване на Общо събрание

  Уважаеми дами и господа, Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, със седалище бул. „Свобода“ №