Решения на Общото събрание за 2016

Решение №103 от 20.01.2016 г. Решение №104 от 20.01.2016 г. Решение №105 от 20.01.2016 г. Решение №106 от 20.01.2016 г.