Изработка и монтаж на билборд, информационна табела и банер

Предмет: Изработка и монтаж на билборд, информационна табела и банер Договор: Договор за Изработка и монтаж на билборд, информационна табела и банер

Осъществяване на независим финансов одит на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“

Предмет: Осъществяване на независим финансов одит на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ Договор: Договор за осъществяване на независим

Поддържане на електронна страница www.mig-sandanski.eu

Предмет: „Поддържане на електронна страница www.mig-sandanski.eu на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ Договор: Договор за поддръжка на електронна