Еднодневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански

На 20.07.2020 г. в Конферентна зала на хотел „Вила Синтика“, гр. Сандански, се проведе еднодневно обучение за местни лидери на

Информационна среща за местни лидери на територията на МИГ Сандански на тема: подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

   В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка

Информационна среща за местни лидери на територията на МИГ Сандански на тема: подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

    В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на

Еднодневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански

На 10.07.2020 г. в „Манолева къща“, гр. Мелник, се проведе еднодневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански

Еднодневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански

 На 23.06.2020 г. в Конферентна зала на хотел „Вила Синтика“, гр. Сандански, се проведе еднодневно обучение за местни лидери на