Управителен съвет

ОБЩО ЧЛЕНОВЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН:  5 бр.

Представители на Публичен сектор – 1 бр., 20,00 %

Представители на Стопански сектор – 2 бр., 40,00 %

Представители на Нестопански сектор – 2 бр., 40,00 %

Актуализиран списък на членовете на колективния управителен орган на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански към 17.06.2022 г.

ОБЩО ЧЛЕНОВЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН:  5 бр.

Представители на Публичен сектор – 1 бр., 20,00 %

Представители на Стопански сектор – 2 бр., 40,00 %

Представители на Нестопански сектор – 2 бр., 40,00 %

Актуализиран списък на членовете на колективния управителен орган на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански към 11.02.2021 г.

 


Актуален списък на членовете на УС към 17.01.2020 г.

Актуален списък на членовете на УС

Списък на членовете на колективния управителен орган на СНЦ „Местна инициативна група – МИГ Сандански“