Територия

Регистър на населените места на територията на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“

 

Пореден № № по ЕКАТТЕ Населено място
1. 65334 гр. Сандански
2. 47754 гр. Мелник
3. 03335 с. Белевехчево
4. 03784 с. Бельово
5. 04933 с. Бождово
6. 11168 с. Виногради
7. 11315 с. Вихрен
8. 12200 с. Враня
9. 12471 с. Вълково
10. 15549 с. Голем Цалим
11. 15583 с. Голешово
12. 16403 с. Горна Сушица
13. 16969 с. Горно Спанчево
14. 20105 с. Дамяница
15. 20345 с. Дебрене
16. 20780 с. Джигурово
17. 21909 с. Долени
18. 20910 с. Зорница
19. 31139 с. Златолист
20. 35362 с. Калиманци
21. 36693 с. Катунци
22. 36734 с. Кашина
23. 37486 с. Ковачево
24. 40378 с. Кръстилци
25. 40926 с. Кърланово
26. 43030 с. Ладарево
27. 43150 с. Ласкарево
28. 43181 с. Лебница
29. 43243 с. Левуново
30. 43503 с. Лехово
31. 43565 с. Лешница
32. 43699 с. Лиляново
33. 44121 с. Лозеница
34. 44625 с. Любовище
35. 44639 с. Любовка
36. 46526 с. Малки Цалим
37. 52074 с. Ново Делчево
38. 52307 с. Ново Ходжово
39. 56174 с. Петрово
40. 56352 с. Пиперица
41. 56410 с. Пирин
42. 56839 с. Плоски
43. 57176 с. Поленица
44. 62918 с. Рожен
45. 66785 с. Склаве
46. 68223 с. Спатово
47. 69290 с. Стожа
48. 69938 с. Струма
49. 70189 с. Сугарево
50. 77361 с. Хотово
51. 77414 с. Храсна
52. 77565 с. Хърсово
53. 80618 с. Черешница
54. 87446 с. Яново