Регистър на отхвърлените проектни предложения

Регистър на отхвърлените проектни предложения към 05.06.2019 г.