Списък на одобрените за финансиране проектни предложения

Списък на одобрените за финансиране проектни предложения от МИГ Сандански