САНДАНСКИ – ДРЕВНОСТ И СЪВРЕМИЕ!

Филмът представя красотата, автентичността и бита на община Сандански – пазещ историята на нашето славно минало.
Изработен е по проект на Сдружение „Съвремие“ – „Подобряване на конкурентоспособността на туризма в региона чрез развитие на селския и културен туризъм в трансграничния регион на България и Македония.