Решения на Управителния съвет за 2020

Решение № 275 от 08.01.2020 г.

Решение № 276 от 17.01.2020 г.

Решение № 277 от 10.02.2020 г.

Решение № 278 от 11.02.2020 г.

Решение № 279 от 11.02.2020 г.

Решение № 280 от 12.02.2020 г.

Решение № 281 от 20.02.2020 г.

Решение № 282 от 10.03.2020 г.

Решение № 283 от 30.03.2020 г.

Решение № 284 от 16.04.2020 г.

Решение № 285 от 21.04.2020 г.

Решение № 286 от 29.04.2020 г.

Решение № 287 от 01.06.2020 г.

Решение № 288 от 08.06.2020 г.

Решение № 289 от 12.06.2020 г.

Решение № 290 от 15.06.2020 г.

Решение № 291 от 09.07.2020 г.

Решение № 292 от 16.07.2020 г.

Решение № 293 от 21.07.2020 г.

Решение № 294 от 23.07.2020 г.

Решение № 295 от 04.08.2020 г.

Решение № 296 от 20.08.2020 г.

Решение № 297 от 03.09.2020 г.

Решение № 298 от 08.09.2020 г.

Решение № 299 от 09.09.2020 г.

Решение № 300 от 14.09.2020 г.

Решение № 301 от 14.09.2020 г.

Решение № 302 от 18.09.2020 г.

Решение № 303 от 28.09.2020 г.

Решение № 304 от 19.10.2020 г.

Решение № 305 от 28.10.2020 г.

Решение № 306 от 09.12.2020 г.