Решения на Управителния съвет за 2018

Решение №214 от 09.01.2018 г.

Решение №215 от 22.01.2018 г.

Решение №216 от 22.01.2018 г.

Решение № 217 от 22.01.2018 г.

Решение № 218 от 22.01.2018 г.

Решение № 219 от 22.01.2018 г.

Решение № 220 от 22.01.2018 г.

Решение № 221 от 22.01.2018 г.

Решение № 222 от 22.01.2018 г.

Решение № 223 от 19.02.2018 г.

Решение № 224 от 20.03.2018 г.

Решение №225 от 08.05.2018 г

Решение № 226 от 08.05.2018 г.

Решение № 227 от 08.05.2018 г.

Решение № 228 от 06.07.2018 г.

Решение № 229 от 01.08.2018 г.

Решение № 230 от 03.08.2018 г.

Решение № 231 от 20.08.2018 г.

Решение № 232 от 21.08.2018 г.

Решение № 233 от 22.08.2018 г.

Решение № 234 от 19.09.2018 г.

Решение № 235 от 21.09.2018 г.

Решение № 236 от 01.10.2018 г.

Решение № 237 от 02.10.2018 г.

Решение № 238 от 10.10.2018 г.

Решение № 239 от 15.10.2018 г.

Решение № 240 от 15.10.2018 г.

Решение № 241 от 26.10.2018 г.

Решение № 242 от 29.10.2018 г.

Решение № 243 от 30.10.2018 г.

Решение № 244 от 30.10.2018 г.

Решение № 245 от 16.11.2018 г.

Решение № 246 от 03.12.2018 г.

Решение № 247 от 03.12.2018 г.

Решение № 248 от 18.12.2018 г.

Решение № 249 от 18.12.2018 г.

Решение № 250 от 31.12.2018 г.