Решения на Общото събрание за 2020

Решение № 161 от 17.01.2020 г.

Решение № 162 от 17.06.2020 г.

Решение № 163 от 13.08.2020 г.