Решения на Общото събрание за 2018

Решение № 144 от 30.01.2018 г.

Решение № 145 от 30.01.2018 г.

Решение № 146 от 30.01.2018 г.

Решение № 147 от 30.01.2018 г.

Решение № 148 от 30.01.2018 г.

Решение № 149 от 17.05.2018 г.

Решение № 150 от 17.05.2018 г.

Решение № 151 от 17.05.2018 г.

Решение № 152 от 17.05.2018 г.

Решение № 153 от 17.05.2018 г.

Решение № 154 от 15.10.2018 г.

Решение № 155 от 15.10.2018 г.

Решение № 156 от 15.10.2018 г.

Решение № 157 от 15.10.2018 г.

Решение № 158 от 15.10.2018 г.