Публикуване на индикативен график за 2017 г.

Местна инициативна група МИГ Сандански публикува на сайта си Индикативен график за 2017 г.

Пълния текст на документа може да намерите тук.