Протоколи на Управителния съвет за 2021

Протокол № 163 от 14.01.2021 г.

Протокол № 164 от 22.01.2021 г.

Протокол № 165 от 25.01.2021 г.

Протокол № 166 от 26.01.2021 г

Протокол № 167 от 02.02.2021 г.

Протокол № 168 от 11.02.2021 г.

Протокол № 169 от 12.02.2021 г.

Протокол № 170 от 15.02.2021 г.

Протокол № 171 от 17.02.2021 г.

Протокол 172 от 23.02.2021g.

Протокол № 173 от 24.02.2021 г.

Протокол № 174 от 05.03.2021 г.

Протокол № 175 от 08.03.2021 г.

Протокол 176 от 22.03.2121 г.

Протокол № 177 от 23.03.2021 г.

Протокол № 178 от 01.04.2021 г.

Протокол № 179 от 08.04.2021 г.

Протокол 180 от 10.05.2021г.

Протокол 181 от 11.05.2021г.

Протокол 182 от 13.05.2021г.

Протокол 183 от 25.05.2021 г.

Протокол 184 от 26.05.2021 г.

Протокол 185 от 14.06.2021г.

Протокол 186 от 30.06.2021г.

Протокол 187 от 02.07.2021г.

Протокол 188 от 26.07.2021г.

Протокол 189 от 16.09.2021г.

Протокол 190 от 20.09.2021г.

Протокол 191 от 27.09.2021г.

Протокол 192 от 07.10.2021г.

Протокол 193 от 26.10.2021г.

Протокол 194 от 27.10.2021г.

Протокол 195 от 24.11.2021г.

Протокол 196 от 08.12.2021 г.

Протокол № 197 от 13.12.2021 г.