Протоколи на Управителния съвет за 2021

Протокол № 163 от 14.01.2021 г.

Протокол № 164 от 22.01.2021 г.

Протокол № 165 от 25.01.2021 г.

Протокол № 166 от 26.01.2021 г

Протокол № 167 от 02.02.2021 г.

Протокол № 168 от 11.02.2021 г.

Протокол № 169 от 12.02.2021 г.

Протокол № 170 от 15.02.2021 г.

Протокол № 171 от 17.02.2021 г.

Протокол № 172 от 23.02.2021 г.

Протокол № 173 от 24.02.2021 г.

Протокол № 174 от 05.03.2021 г.

Протокол № 175 от 08.03.2021 г.

Протокол № 176 от 22.03.2021 г.

Протокол № 177 от 23.03.2021 г.

Протокол № 178 от 01.04.2021 г.

Протокол № 179 от 08.04.2021 г.

Протокол 180 от 10.05.2021г.

Протокол 181 от 11.05.2021г.

Протокол 182 от 13.05.2021г.

Протокол 183 от 25.05.2021г.

Протокол 184 от 26.05.2021г.

Протокол 185 от 14.06.2021г.