Протоколи на Управителния съвет за 2018

Протокол №84 от 09.01.2018 г.

Протокол №85 от 22.01.2018 г.

Протокол № 86 от 19.02.2018 г.

Протокол № 87 от 20.03.2018 г.

Протокол № 88 от 08.05.2018 г.

Протокол № 89 от 06.07.2018 г.

Протокол № 90 от 01.08.2018 г.

Протокол № 91 от 03.08.2018 г.

Протокол № 92 от 20.08.2018 г.

Протокол № 93 от 21.08.2018 г.

Протокол № 94 от 22.08.2018 г.

Протокол № 95 от 19.09.2018 г.

Протокол № 96 от 21.09.2018 г.

Протокол № 97 от 01.10.2018 г.

Протокол № 98 от 02.10.2018 г.

Протокол № 99 от 10.10.2018 г.

Протокол № 100 от 15.10.2018 г.

Протокол № 101 от 26.10.2018 г.

Протокол № 102 от 29.10.2018 г.

Протокол № 103 от 30.10.2018 г.

Протокол № 104 от 16.11.2018 г.

Протокол № 105 от 03.12.2018 г.

Протокол № 106 от 18.12.2018 г.

Протокол № 107 от 31.12.2018 г.