Осъществяване на независим финансов одит на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“

Предмет: Осъществяване на независим финансов одит на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“

Договор: Договор за осъществяване на независим финансов одит