Екип на сдружението

Ирина Илиева – Изпълнителен директор
тел. 0882/ 011 082
Автономка Ангелова – Експерт „Прилагане на Стратегията за ВОМР”
тел. 0882/ 050 180
Мирослава Петрова – Експерт „Прилагане на Стратегията за ВОМР”
тел. 0886/ 167 393
Емилия Бакалова – Счетоводител
тел. 0882/ 050 181
Мирослав Димитров – Технически асистент
тел. 0887/ 677684