МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

НАВИГАЦИЯ:

Изпълнение по договор за БФП №РД 50-161/ 07.12.2015 г.

Е-мейл Печат ПДФ

На 30.05.2016 Г. СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ входира заявление за одобрение на Стратегия за ВОМР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. Стратегията за ВОМР на МИГ Сандански бе разработена в изпълнение на дейностите съгласно договор за БФП №РД 50-161/ 07.12.2015 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“.

Резултатите от изпълнението на Договора са налични в Секция „За проекта“ – подсекция „Дейности по подмярка 19.1“

 
Български (България)English (United Kingdom)

За община Сандански

Слайдшоу

Профил на купувача


Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109