МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

НАВИГАЦИЯ:

Мярка 311 – Разнообразяване към неземеделски дейности

Е-мейл Печат ПДФ

Финансовата помощ е предназначена за: земеделски производители /еднолични търговци или юридически лица/, които имат приход минимум 50 % през предходната година от земеделска дейност, преработка на земеделска продукция и/или услуги, свързани със земеделски дейности.

Общ разполагаем бюджет: 100 000 лв. (сто хиляди лева) /остатък от бюджет 2012 година – 100 000 лв./

Минимален размер на проект: 10 000 лв.
Максимален размер на проект: 100 000 лв.

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на:

  • 70 % от общите допустими разходи
  • За инвестиции в сгради и оборудване за производство и продажба на био-енергия, при преработка на биомаса (суровини) от собственото земеделско стопанство и за производство и продажба на енергия от други възобновяеми енергийни източници) – увеличение с 10 на сто от одобрените разходи.

Документи

Други

 

Профил на купувача


Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109