МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

НАВИГАЦИЯ:

Мярка 313 – Насърчаване на туристическите дейности

Е-мейл Печат ПДФ

Финансовата помощ е предназначена за: Община Сандански, юридически лица с нестопанска цел.

Общ разполагаем бюджет: 30 072,05 лв. (тридесет хиляди седемдесет и два лева и 5 стотинки)

Минимален размер на проект: 20 000 лв.
Максимален размер на проект: 100 000 лв.

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на:

  • 100 % от общите допустимите разходи за проекти на община Сандански и за проекти на юридически лица с нестопанска цел, които не генерират приходи;
  • 70 % от общите допустими разходи за проекти на юридически лица с нестопанска цел, което генерират приходи.

Документи

Други

 

Профил на купувача


Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109