МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

НАВИГАЦИЯ:

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

До членовете на Общото събрание на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“

Във връзка с чл. 17, т. 4 от Устава на Сдружението, Ви напомняме, че наближава крайният  срок за заплащане на годишния членски внос – 31 март 2016 година.  При неспазване на задължението си за заплащане на членския  внос, ще бъдат предприети разпоредбите на  чл. 22, ал. 1, т.1 от Устава на Сдружението.

Молим, всички членове на Общото събрание, в качеството си на Физически лица- членове на МИГ, да представят  Удостоверение за постоянен адрес  на основание чл. 24, ал. 1, т. 11 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. на МЗХ във връзка с разработването  на Стратегията за местно развитие в офиса, находящ се на адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода“ №20, ет. 1.

 

Профил на купувача


Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/migsanda/public_html/old2015/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109