Решения на Общото събрание за 2017

Решение №136 от 23.01.2017 г. Решение №137 от 23.01.2017 г. Решение №138 от 23.01.2017 г. Решение №139 от 23.01.2017 г.

Решения на Общото събрание за 2016

Решение №103 от 20.01.2016 г. Решение №104 от 20.01.2016 г. Решение №105 от 20.01.2016 г. Решение №106 от 20.01.2016 г.