25436311_1955236561169738_654525330_n

Двудневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански по подмерки 7.2, 7.5, 8.1, 8.3 и 8.5 от СВОМР

      В периода от 12-13.12.2017 г. в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от

Покана за участие в обучение

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Санданскиг” кани всички заинтересовани лица да вземат участие в обучения, организирани във връзка

Покана за свикване на Общо събрание

Уважаеми дами и господа, Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, със седалище бул. „Свобода“ №20,

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ

  В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка

СЪОБЩЕНИЕ

До членовете на Общото събрание на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ Във връзка с чл. 17, т.

20170113_151658

Покана за свикване на Общо събрание на 23.01.2017 г.

Уважаеми дами и господа, Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”, със седалище бул. „Свобода” №

default-post-image

Покана за общо събрание на 19.12.2016 г.

Уважаеми дами и господа, Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”, със седалище бул. „Свобода” №

logoprogramarazvitieselskiraioni

Публикуване на индикативен график за 2017 г.

Местна инициативна група МИГ Сандански публикува на сайта си Индикативен график за 2017 г. Пълния текст на документа може да

default-post-image

Покана за участие в информационни срещи

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19

1 2 3 4