С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ уведомява членовете на Колективния върховен орган (Общото

Решение 342 от 13.12.2021 г.

1 2 3 9