IMG-3b8d732a58d8c2cf583a00a072512c64-V

Двудневно обучение за екипа и членове на Колективния върховен орган на МИГ

      В периода от 29-30.05.2018 г. в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от

Покана за свикване на Общо събрание

Уважаеми дами и господа, Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, със седалище бул. „Свобода“ №20,

Публично обсъждане на промени в СВОМР

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегия за Водено от

page1-1

САНДАНСКИ – ДРЕВНОСТ И СЪВРЕМИЕ!

Филмът представя красотата, автентичността и бита на община Сандански – пазещ историята на нашето славно минало. Изработен е по проект

Покана за свикване на Общо събрание

Уважаеми дами и господа, Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, със седалище бул. „Свобода“ №20,

Протокол №84 от 09.01.2018 г.

26177730_1777727595592970_780252876_o

Предпечатна подготовка и отпечатване на брошури, печатни материали и изработване на рекламни материали за популяризиране дейността на МИГ Сандански

В изпълнение на Договор №5/ 27.10.2017 г. с „Делта И“ ООД бяха изработени следните материали: Предпечатна подготовка и отпечатване на

1 2 3 4