79177079_2191813594455906_8496782218843127808_n

Двудневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански

В периода 12-13.12.2019 г. в „Манолева къща“, гр. Мелник, се проведе двудневно обучение  „Изпълнение и управление на проекти по СВОМР“ 

IMG_7377

Двудневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански

В периода 08-09.08.2019 г. в Конферентна зала на хотел „Вила Синтика“, гр. Сандански, се проведе двудневно обучение за местни лидери

IMG_7324

Двудневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански

В периода 27-28.06.2019 г. в Конферентна зала на хотел „Вила Синтика“, гр. Сандански, се проведе двудневно обучение за местни лидери

IMG_7304

Двудневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански

В периода 17-18.06.2019 г., в Конферентна зала „Алфа“ на Хотел „Медите Ризорт Спа“, гр. Сандански, в изпълнение на подмярка 19.4

IMG_6785

Двудневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански

В периода 21-22.03.2019 г. в Конферентна зала „Алфа“ на Хотел „Медите Ризорт Спа“, гр. Сандански, се проведе двудневно обучение за

IMG_6679

Информационна среща за местни лидери на територията на МИГ Сандански на тема: подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

подкрепа на неземеделски дейности“ В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно

53719231_410671179509532_5185620569751552000_n

Информационна среща за местни лидери на територията на МИГ Сандански на тема: подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19

IMG_6592

Информационна среща за местни лидери на територията на МИГ Сандански на тема: подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19

1 2