IMG_7446

Информационна конференция

В изпълнение на Административен договор № РД50-15/20.02.2019 г.,  проект:  „Подготвителен проект за транснационално сътрудничество за промотиране на местните идентичности, продукти

IMG_7377

Двудневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански

В периода 08-09.08.2019 г. в Конферентна зала на хотел „Вила Синтика“, гр. Сандански, се проведе двудневно обучение за местни лидери

Покана за участие в информационна конференция

В изпълнение на подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено

Покана за участие в обучение

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19

IMG_7324

Двудневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански

В периода 27-28.06.2019 г. в Конферентна зала на хотел „Вила Синтика“, гр. Сандански, се проведе двудневно обучение за местни лидери

IMG_7304

Двудневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански

В периода 17-18.06.2019 г., в Конферентна зала „Алфа“ на Хотел „Медите Ризорт Спа“, гр. Сандански, в изпълнение на подмярка 19.4

IMG_20190527_135606

Работно посещение в Република Италия

В изпълнение на Административен договор № РД50-15/20.02.2019 г., за предоставяне на БФП по процедура № BG06RDNP001-19.085 за подбор на проекти

1 2 3 9