45179606_2154946298158303_3251709371750547456_n

Двудневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански

В периода от 29-30.10.2018 г. в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите

Публично обсъждане на насоки подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ представя за обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на

IMG_6076

Информационна срещи за местни лидери

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19

43666980_2350963994930324_6113616836090134528_n

Информационна срещи за местни лидери

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19

IMG_6038

Двудневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански

В периода от 04-05.10.2018 г. в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите

Покана за свикване на Общо събрание

Уважаеми дами и господа, Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, със седалище бул. „Свобода“ №20,

Публично обсъждане на насоки подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ представя за обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на

42977849_2339405886086135_7473347290946600960_n

Информационна срещи за местни лидери

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“

На основание Решение № 231/20.08.2018г. към Протокол № 92/20.08.2018г. на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ

20180925_092438

Информационна срещи за местни лидери

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19

1 2 3 6