Списък на ФЛ и ЮЛ, с които МИГ има сключен договор

Име на ФЛ или ЮЛ

№ на договора /срок

Основание

Предмет

1
ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД
По клиентски номер СН0019/29.09.2012 г.
Куриерски услуги
2
„ Мобилтел” ЕАД
№ 503284485 14.12.2015 г. – 14.12.2017 г.
Абонатна услуга на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”
3
Община Сандански
№111-03 01.04.2016 г. – 31.12.2023 г.
наем офис на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”
4
„ АЙТИБИ” ЕООД
№1/ 01.11.2016  г.
01.11.2016 г. – 31.12.2017 г.
чл.20, ал.4, т. 3 от ЗОП
Поддържане на електронна страница www.mig-sandanski.eu на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”
5
Ирина Борисова Илиева
№ 1
15.09.2016 г. – 30.10.2023 г.
чл. 68, ал.1, т.1 от КТ – трудов договор
на длъжност: Изпълнителен директор
6
Елена Димитрова Туджарова
№ 2
15.09.2016 г. – 30.10.2023 г.
чл. 68, ал.1, т.1 от КТ – трудов договор
на длъжност: Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР
7
Автономка Атанасова Ангелова
№ 3
15.09.2016 г. – 30.10.2023 г.
чл. 68, ал.1, т.1 от КТ – трудов договор
на длъжност: Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР
8
Мирослава Александрова Петрова
№ 4
15.09.2016 г. – 30.10.2023 г.
чл. 68, ал.1, т.1 от КТ – трудов договор
на длъжност: Технически асистент
9
Емилия Александрова Бакалова
№ 5
15.09.2016 г. – 30.10.2023 г.
чл. 68, ал.1, т.1 от КТ – трудов договор
на длъжност: Счетоводител
10
„Одит Експерт – Стоянова“ ООД
№ 2/ 01.12.2016 г.
 01.12.2016 г. – 31.12.2017 г.
чл.20, ал.4, т. 3 от ЗОП
Осъществяване на независим финансов одит на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“
11
„Бомивес 64“ ЕООД
№ 3/ 06.12.2016 г.
06.12.2016 г. – 29.12.2016 г.
чл.20, ал.4, т. 3 от ЗОП
Изработка и монтаж на билборд, информационна табела и банер
12
„ АЙТИБИ” ЕООД
№ 4/ 26.10.2017 г.
26.10.2017 г. – 17.11.2017 г.
чл.20, ал.4, т. 3 от ЗОП
Доставка на офис оборудване
13
„Делта И“ ООД
№ 5/ 27.10.2017 г.
27.10.2017 г. – 29.12.2017 г.
чл.20, ал.4, т. 3 от ЗОП
Предпечатна подготовка и отпечатване на брошури, печатни материали и изработване на рекламни материали за популяризиране на дейността на МИГ Сандански
14
„Обединени Български Консултанти“ ООд
№ 6/ 13.11.2017 г.
13.11.2017 г. – 29.12.2017 г.
чл.20, ал.4, т. 3 от ЗОП
Проучвания и анализи на територията на МИГ Сандански
15
Стилиян Любомиров Рупов
№1/ 08.12.2017 г.
12.12.2017 г. – 13.12.2017 г.
Граждански договор
Изготвяне и презентиране на тема: „Подготовка на проекти по подмерки 7.2, 7.5, 8.1, 8.3 и 8.5 от СВОМР“
16
Стилиян Любомиров Рупов
№2/ 11.12.2017 г.
19.12.2017 г. – 20.12.2017 г.
Граждански договор
Изготвяне и презентиране на тема: „Подготовка на проекти и бизнес планове по подмерки 4.1, 4.2 и 6.4 от СВОМР“
17
Янислава Стоянова Вангелова
№3/ 11.12.2017 г.
11.12.2017 г. – 29.12.2017 г.
Граждански договор
„Изготвяне на междинна оценка на стратегията за ВОМР“
18
„ АЙТИБИ” ЕООД
№7/ 05.01.2018  г.
01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.
чл.20, ал.4, т. 3 от ЗОП
Поддръжка на електронна страница www.mig-sandanski.eu на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”