Списък на лицата, подписали декларация по приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ

  1. Кирил Андонов Котев – в качеството си на Кмет и представляващ Община Сандански като член на УС и Председател на УС на МИГ Сандански.
  2. Митко Илчев Манолев – в качеството си на Управител и представляващ „Шестака“ ООД като член на УС.
  3. Атанас Александров Белички – в качеството си на член на УС.
  4. Красимир Петров Газев – в качеството си на член на УС.
  5. Атанас Славчев Стоянов – в качеството си на Председател и представляващ НЧ „Отец Паисий 1919“ като член на УС.
  6. Божидар Петров Граматиков – в качеството си на Председател и представляващ СНЦ „Плувен клуб Сандански“ като член на УС.
  7. Аспарух Костадинов Коляшев – в качеството си на член на УС.