Списък на лицата, подписали декларация по приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ

Списък на лицата, подписали декларация по приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХ

 1. Кирил Андонов Котев- в качеството си на Кмет и представляващ Община Сандански като член на УС и Председател на УС на МИГ Сандански.
 2. Митко Илчев Манолев– в качеството си на Управител и представляващ „Шестака“ ООД като член на УС.
 3. Атанас Александров Белички- в качеството си на член на УС.
 4. Красимир Петров Газев- в качеството си на член на УС.
 5. Атанас Славчев Стоянов- в качеството си на Председател и представляващ НЧ „Отец Паисий 1919“ като член на УС.
 6. Божидар Петров Граматиков- в качеството си на Председател и представляващ СНЦ „Плувен клуб Сандански“ като член на УС.
 7. Аспарух Костадинов Коляшев– в качеството си на член на УС.
 8. Ирина Борисова Илиева – в качеството си на Изпълнителен директор на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“.
 9. Елена Димитрова Туджарова – в качеството си на Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР.
 10. Автономка Атанасова Ангелова – в качеството си на Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР.
 11. Мирослава Александрова Петрова – в качеството си на Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР.
 12. Емилия Александрова Бакалова – в качеството си на Счетоводител на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“.
 13. Иван Николаев Попов – в качеството си на Технически асистент на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“.
 14. Атанас Славчев Стоянов – в качеството си на Кмет и представляващ Община Сандански като член на УС и Председател на УС на МИГ Сандански.
 15. Гинка Георгиева Дзимбова – в качеството си на Председател на НЧ “Отец Паисий 1919“ гр. Сандански – член на Управителния съвет.
 16. Невена Валентинова Станкова – в качеството си на Представляващ НЧ „Отец Паисий 1919“ гр. Сандански – като член  на Управителния съвет.
 17. Христина Тодорова Панайотова – в качеството си на член на Управителния съвет.
 18. Димитър Иванов Цеков – в качеството си на Секретар на НЧ „Отец Паисий-1919“ гр. Сандански – член на Управителния съвет.
 19. Мирослав Янков Димитров – в качеството си на Технически асистент на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“.