Решения на Управителния съвет за 2016

Решение №167 от 05.01.2016 г.

Решение №168 от 18.01.2016 г.

Решение №169 от 18.01.2016 г.

Решение №170 от 18.01.2016 г.

Решение №171 от 18.01.2016 г.

Решение №172 от 01.02.2016 г.

Решение №173 от 01.02.2016 г.

Решение №174 от 08.02.2016 г.

Решение №175 от 01.03.2016 г.

Решение №176 от 08.04.2016 г.

Решение №177 от 16.05.2016 г.

Решение №178 от 17.05.2016 г.

Решение №179 от 17.05.2016 г.

Решение №180 от 26.05.2016 г.

Решение №181 от 26.05.2016 г.

Решение №182 от 27.05.2016 г.

Решение №183 от 12.09.2016 г.

Решение №184 от 24.10.2016 г.

Решение №185 от 24.10.2016 г.

Решение №186 от 01.11.2016 г.

Решение №187 от 29.11.2016 г.

Решение №188 от 07.12.2016 г.

Решение №189 от 08.12.2016 г.

Решение №190 от 08.12.2016 г.

Решение №191 от 08.12.2016 г.

Решение №192 от 08.12.2016 г.