Решения на Общото събрание за 2016

Решение №103 от 20.01.2016 г.

Решение №104 от 20.01.2016 г.

Решение №105 от 20.01.2016 г.

Решение №106 от 20.01.2016 г.

Решение №107 от 20.01.2016 г.

Решение №108 от 20.01.2016 г.

Решение №109 от 20.01.2016 г.

Решение №110 от 20.01.2016 г.

Решение №111 от 20.01.2016 г.

Решение №112 от 20.01.2016 г.

Решение №113 от 20.01.2016 г.

Решение №114 от 20.01.2016 г.

Решение №115 от 20.01.2016 г.

Решение №116 от 20.01.2016 г.

Решение №117 от 11.03.2016 г.

Решение №118 от 11.03.2016 г.

Решение №119 от 11.03.2016 г.

Решение №120 от 11.03.2016 г.

Решение №121 от 11.03.2016 г.

Решение №122 от 11.03.2016 г.

Решение №123 от 26.05.2016 г.

Решение №124 от 26.05.2016 г.

Решение №125 от 26.05.2016 г.

Решение №126 от 01.11.2016 г.

Решение №127 от 01.11.2016 г.

Решение №128 от 01.11.2016 г.

Решение №129 от 01.11.2016 г.

Решение №130 от 01.11.2016 г.

Решение №131 от 19.12.2016 г.

Решение №132 от 19.12.2016 г.

Решение №133 от 19.12.2016 г.

Решение №134 от 19.12.2016 г.

Решение №135 от 19.12.2016 г.