Решения на Управителния съвет за 2022

Решение № 343-11.01.2022 г.

Решение № 344-24.01.2022 г.

Решение № 345 от 07.02.2022 г.

Решение № 346 от 08.02.2022 г.

Решение № 347 от 15.02.2022г.

Решение № 348 от 15.02.2022г.

Решение № 349 от 15.02.2022г.

Решение № 350 от 15.02.2022г.

Решение № 351 от 02.03.2022г.

Решение № 352 от 09.03.2022г.

Решение № 353 от 25.03.2022г.

Решение № 354 от 04.05.2022г.

Решение № 355 от 16.05.2022 г.

Решение 356 от 08.06.2022г.

Решение 357 от 09.06.2022г.

Решение 358 от 10.06.2022г.

Решение № 359 от 23.09.2022г.

Решение № 360 от 28.09.2022 г.

Решение № 361 от 18.11.2022 г.