Решения на Управителния съвет за 2021

Решение № 307 от 14.01.2021 г.

Решение № 308 от 22.01.2021 г.

Решение № 309 от 25.01.2021 г.

Решение № 310 от 26.01.2021 г

Решение № 311 от 02.02.2021 г.

Решение № 312 от 11.02.2021 г.

Решение № 313 от 12.02.2021 г.

Решение № 314 от 15.02.2021 г.

Решение № 315 от 17.02.2021 г.

Решение 316 от 23.02.2021 г.

Решение № 317 от 24.02.2021 г.

Решение № 318 от 05.03.2021 г.

Решение № 319 от 08.03.2021 г.

Решение 320 от 22.03.2021 г.

Решение № 321 от 23.03.2021 г.

Решение № 322 от 01.04.2021 г.

Решение № 323 от 08.04.2021 г.

Решение 324 от 10.05.2021г.

Решение 325 от 11.05.2021г.

Решение 326 от 13.05.2021г.

Решение 327 от 25.05.2021 г.

Решение 328 от 26.05.2021 г.

Решение 329 от 14.06.2021г.

Решение 330 от 30.06.2021г.

Решение 331 от 02.07.2021г.

Решение 332 от 26.07.2021г.

Решение 333 от 16.09.2021г.

Решение 334 от 20.09.2021г.

Решение 335 от 20.09.2021г.

Решение 336 от 27.09.2021г.

Решение 337 от 07.10.2021г.

Решение 338 от 26.10.2021г.

Решение 339 от 27.10.2021г.

Решение 340 от 24.11.2021г.

Решение 341 от 08.12.2021 г.

Решение 342 от 13.12.2021 г.