Решения на Управителния съвет за 2020

Решение № 275 от 08.01.2020 г.

Решение № 276 от 17.01.2020 г.

Решение № 277 от 10.02.2020 г.

Решение № 278 от 11.02.2020 г.

Решение № 279 от 11.02.2020 г.

Решение № 280 от 12.02.2020 г.

Решение № 281 от 20.02.2020 г.

Решение № 282 от 10.03.2020 г.

Решение № 283 от 30.03.2020 г.

Решение № 284 от 16.04.2020 г.

Решение № 285 от 21.04.2020 г.

Решение № 286 от 29.04.2020 г.