Решения на Управителния съвет за 2019

Решение № 251 от 03.01.2019 г.

Решение № 252 от 04.01.2019 г.

Решение № 253 от 07.01.2019 г.

Решение № 254 от 11.01.2019 г.

Решение № 255 от 15.01.2019 г.

Решение № 256 от 18.01.2019 г.

Решение № 257 от 21.01.2019 г.

Решение № 258 от 21.01.2019 г.